Wednesday, February 08, 2006

..ใจกำหนด..


สะท้อนใจกับการเจอบางเรื่องราว ..

ทบทวนและพิจารณาหลายๆเรื่องทั้งจากตัวเอง และจากคนรอบข้าง ก็พบว่า แต่ละคนมีสุข มีทุกข์แตกต่างกันไป หลายคนเลือกที่จะสุขหรือทุกข์ได้ แต่แทนที่จะเลือกสุข กลับเลือกที่จะเป็นทุกข์

ความเข้มแข็งไม่ได้อยู่ที่อายุ หรือประสบการณ์การใช้ชีวิต แต่กลับเป็นว่า อยู่ที่ใจเราทั้งหมดทั้งสิ้น

เมื่อมีความสุข ทั้งโลก สุขไปกับเรา แต่เมื่อเกิดความทุกข์ ส่วนใหญ่เราจะจมอยู่กับความทุกข์ แต่เพียงลำพัง

เมื่อเราทุกข์ เรามักจะรู้สึกว่า โลกทั้งใบนี้มีเรา อยู่แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีใคร ที่มาบรรเทาทุกข์ของเราได้

เมื่อคิดวกวน หาทางออกไม่ได้ ก็วนอยู่กับความทุกข์

โดยอาจจะคิดไม่ถึงว่า

ทุกข์หรือสุขก็ล้วนแต่

ใจเราเองกำหนดทั้งสิ้น ..

2 Comments:

At 10:15 PM, Anonymous i999am999t said...

that's correct! i think so...จะไปบอกคนรู้ใจให้ว่า..บรรลุแย้ววววว// รึ..ห้ามบอก

 
At 1:14 PM, Blogger hospitalgirl said...

ตอบคุณ i999am999t...ยังไม่ได้บรรลุหรอกค่ะ..เก็บไว้เตือนตัวเองด้วยเหมือนกัน แหะ แหะ..//เรื่องบอกคนใกล้ตัวไม่ห้ามหรอกนะคะ....ตามสบายท่าน :)

 

Post a Comment

<< Home