Thursday, February 09, 2006

..รักของเรา..

อ่านเรื่องราวของวิธีการดูแลความรักมามากมาย

แม้กระทั่งเขียนเองก็เคยเขียน

แต่กลับมานั่งถามตัวเองว่า เราดูแลความรักของตัวเราเองดีพอหรือยัง


เราไม่สามารถเอาความรักของตัวเองไปเปรียบกับความรักของคนอื่นได้

ความรักมิได้มีทฤษฎีตายตัว

แค่ยอมรับความเป็นตัวตนของกันและกัน ก็น่าจะเพียงพอ

คิดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะใช่

เพราะความรัก ต้องมีการดูแล ห่วงใยซึ่งกันและกัน

ร่วมทุกข์ ร่วมสุข อยู่เคียงข้างกันและกัน ไม่ว่าจะทุกข์ หรือจะสุข

ฉันรักเธออย่างที่เธอเป็น


เธอรักฉันอย่างที่ฉันเป็น

ครบรอบหนึ่งปี ..ไม่ใช่ของเธอ ไม่ใช่ของฉัน

แต่เป็นหนึ่งปี...ของเรา

4 Comments:

At 8:26 AM, Anonymous pastime said...

..ขอบคุณ ที่อยู่เคียงข้างกันมาหนึ่งปีแล้ว
..ขอบคุณ ที่ให้ได้ดูแลกันและกัน
..ขอบคุณ ที่ให้อภัยเวลาทำผิด
..ขอบคุณ ที่ให้ได้ .รัก.

รักเหมือนเดิม :)

 
At 10:04 AM, Blogger hospitalgirl said...

To Pastime..

Thank you to be here.
Listen to my laugh.
Brighten my day.
Warm my heart....
Thanks :)

 
At 7:35 AM, Anonymous นกเล็ก(ตัวปลอม) said...

อาแฮ่ม อาแฮ่ม!!!

 
At 1:25 PM, Blogger hospitalgirl said...

ถึง นกเล็ก(ตัวปลอม) ...อะไรติดคอเหรอจ๊ะ..5 5 5

 

Post a Comment

<< Home