Tuesday, February 20, 2007

..Holistic Care..


สังเกตกันไหมว่าสมัยนี้โลกเราเน้นแต่เรื่องความเก่ง..

เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปถึงไหนต่อไหน ทำให้มนุษย์เรามองข้ามองค์ประกอบอย่างอื่นไป ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ อาหารเสริมหลากหลายประเภท หลากหลายยี่ห้อ มักจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความฉลาด หรือพัฒนาการของสมอง
การแข่งขันของเด็กเพื่อการเข้าเรียนในสถานศึกษาชื่อดัง จึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ

การพัฒนาของบุคลากรมักจะส่งเสริมในด้านความฉลาด ความเก่งกล้าสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้

องค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพในปัจจุบันนี้ก็เช่นกัน ภาพที่เห็นอย่างโดดเด่นของการแข่งขัน ก็คือ การนำเสนอวิวัฒนาการ ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ ความเก่งกาจของแพทย์-พยาบาล ที่เข้ามาดูแลรักษา

มุมมองของคนรับบริการ กับผู้ให้บริการ บางครั้งไม่ค่อยเหมือนกัน ผู้รับบริการ ถ้าไม่มีความรู้ในการบริการด้านนั้นๆ ย่อมไม่มีความรู้ว่า ใครเก่งหรือไม่เก่ง บางคนอาศัยการบอกต่อจากผู้ใกล้ชิด หรือคนรู้จัก ขอเพียงรักษาเขาให้หายจากโรค และถ้าพูดจาดีๆ บริการดีๆ สิ่งนี้จะมีค่ายิ่งสำหรับผู้รับบริการ

ผู้ให้บริการจะมีอีกหนึ่งมุมมอง การทำงานกับชีวิตคน การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา การบริหารจัดการงานที่อยู่ตรงหน้าหลายๆงาน ซึ่งแทบทุกงานล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้รับบริการทั้งนั้น ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ผู้ให้บริการมองข้าม สิ่งที่เรียกว่า “จิตใจ” และ “จิตวิญญาณ” ของผู้รับบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ หากจูนกันได้จะมีผลดีอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับบริการก็ตาม

ในฐานะผู้ที่เคยเป็นผู้ให้บริการ มาก่อน ยอมรับว่า ทุกอย่างต้องแข่งกับเวลา บางทีทำงานอย่างหนึ่งต้องคิดถึงงานอีกหลายงานที่รออยู่ตรงหน้า แทนที่จะให้ความสนใจกับงานที่ทำอยู่ในขณะนั้นอย่างเต็มที่ กลับกลายเป็นว่า ทำงานเพียงเพื่อให้เสร็จเท่านั้น พอรู้ตัวก็เดินออกมาจากห้องของคนไข้ที่เราให้บริการไปแล้ว ..สิ่งที่ทำได้ เพียงแค่ สำนึกในสิ่งที่ตนทำให้ไม่เต็มที่ เท่านั้น…บางสิ่งที่กระทำไปแล้ว ไม่สามารถแก้ตัวได้ในบัดนั้น อีกแล้ว ได้แต่จำไว้และแก้ไขในภายหลัง เท่านั้น

เมื่อมีโอกาสมองอยู่ห่างๆ และถือโอกาสมองอย่างเป็นกลาง ในฐานะของผู้ที่เคยให้บริการ และผู้ที่ใช้บริการ วงการบริการสุขภาพ ควรปรับปรุงอีกมาก นวัตกรรมใหม่ๆถูกคิดค้นและพัฒนา ออกมามากมาย แต่สิ่งที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรก็คือ ความใส่ใจของผู้ให้บริการนั่นเอง


พัฒนา ก่อนที่สายดีกว่า ..นะคะ
( ภาพ : Rosy's Friend โดย M.C Dudash )

0 Comments:

Post a Comment

<< Home